Turstier

Etter mye sommertrafikk har vi nå fått tid til å gjøre ferdig den nye kloppa over et av myrpartiene på stien til Eggatjønna. Med rett i underkant av 200m med klopp håper vi at myra bevares bedre uten å bli opptråkket i de bløteste partiene og man kan ta seg lettere tørrskodd opp til Eggatjønna. Nå ligger det til rette for mange fine stunder ved gapahuken ved Eggatjønna og på turen opp dit. 

Ny klopp til EggatjønnaRolig og fredlig ved gapahuken ved Eggatjønna

For å frakte materialene inn til stien på en skånsom måte, utnyttet vi den fine skaresnøen i vår til å kjøre inn materialene med snøscooter. Deretter ble det noen fine dager med motorsag og drill for å feste alt sammen. Honveden som ble brukt til klopp tidligere har vi trukket opp og lagt i hauger for å tørke og kan nå bringes videre oppover stien til Eggatjønna eller mot Svartbekkdalsbruna. Har man lyst til å hjelpe til med det setter vi pris på om man tar med seg et bord oppover når man passerer og legger det igjen på et punk man synes det trengs.

Transport av virke til klopp med snøscooter på skarenSkånsom kryssing av myra opp til Eggatjønna

Vi minner om at turforslagene våre ligger ute på nettsida og i appen til UT.no. Der får man full oversikt i kartet og beskrivelse av turene i området. Vi ønsker alle en fin høst og noen flotte turer i fjellet!