Skiundergangen er tatt i bruk

Skiundergangen er tatt i bruk. Nå kan alle, både små og store, krysse E 39 uten fare både med og uten ski. I tillegg slipper vi alt plunder med bar asfalt når vi skal ut med løypeutstyr. Vi retter en kjempestor takk til Statens Vegvesen, hovedentreprenør Johs. Syltern AS og underentreprenør Søbstad AS for alt det gode arbeidet som er gjort i forbindelse med skiundergangen. Vi gleder oss allerede til å sette nye spor.
Det har kommet litt nysnø og vi kjører opp igjen samme løypa søndag formiddag. Det blir totalt nesten 11 km spor.