Skibakken klar til bruk

Nå er skibakken og heisen klargjort til bruk. Det har kommet mye snø så det er fine forhold. Vi har en god stab av godkjente heiskjørere blant våre gjester. De har vært flinke til å dele ansvaret seg i mellom og vi håper dette fortsetter også i denne sesongen. Er det fler som ønsker å stå heisvakt må man ta kontakt med med oss på Høgkjølen og vi vil gi nødvendig godkjenning. I fjor ble det brukt en ordning hvor de som skulle stå heisvakt neste dag la ut dette på Facebookgruppen "Høgkjølen Fjellcamp", som blir brukt for informasjon mellom brukere, om mellom hvilke tidspunkt de vil kjøre heisen. Dette fungerte bra så vi foreslår at dette blir viderført. De som ikke har tilgang til Facebook kan ta kontakt med oss om tidspunkt de ønsker å stå heisvakt eller om man ønsker å vite når andre kjører heisen.

Heisen klar til drift

Mye snø i bakken