Nyttårsfeiring

Fyrverkeri på Høgkjølen i fjor.

Jula ble av det våtere slaget i år og det ser ut til at det kan bli litt rufsete vær på nyttårsaften også. Vi håper likevel å få en hyggelig markering av det nye året i lavvoen.

Vi markerer overgangen til 2019 med tradisjonell nyttårsfeiring. Fra kl 23:00 blir det servering av pepperkaker og gløgg i lavvoen og god hygge rundt bålet. Er det noen som ønsker å sende opp fyrvekeri, lager vi en skjermet oppskytingsplass ved lavvoen slik at en og en kan skyte opp der. All oppskyting skal skje ved midnatt og kun ved angitt plass. Det vil være best om fyrverkeriet blir samlet på forhånd og skutt opp av 2-3 ansvarspersoner (en av gangen). På denne måten vil vi ivareta sikkerheten bedre. De som står for oppskytingen skal være kompetente og kjenne reglene for bruk av fyrverkeri og bruke vernebriller og egnet tennkilde (kan lånes av oss). Møt fram i god tid så kan vi hjelpe til med organisering. Første avfyring vil vi gjerne skal skje akkurat ved midnatt. Det er spådd noe vind ved midnatt så vi tar forbehold om at forholdene skal være forsvarlig for oppskyting.

Ta hensyn til folk og dyr som kanskje synes nyttårsfeiringen kan være skremmende. Håper alle får ei minneverdig nyttårsfeiring på Høgkjølen.

Vi ønsker alle våre gjester et riktig godt nytt år!