Nyttårsaften

Da er det snart på tide å ringe det nye året inn. Det er gledelig å se at så mange allerede har kommet for å feire nyttår her på Høgkjølen Fjellcamp. Vi regner med at det er mange som ønsker å sende opp fyrverkeri ved markeringa av det nye året og vi vil gjerne at dette skal foregå under kontrollerte forhold. Vi håper derfor at vi kan samles for en felles markering. Vi kommer til å gjøre klart for oppskyting av fyrverkeri for de som ønsker det ved lavvoen. Ved uegna værforhold flytter vi oppskytingen til innkjøringen til plassen. Selve markeringen blir kl 00.00. For de som ønsker å sende opp fyrverkeri tidligere pga av små barn, vil vi at dette skal skje felles på samme sted kl 19.00. Vi gjør klar to oppskytningsplasser med litt avstand slik at to og to kan skyte opp om gangen. For at vi skal ha orden på oppskytingingen vil vi at de som ønsker å skyte opp fyrverkeri er klare kl 23.50 (18.50) og første avfyring kl 00.00 (19.00). For at selve oppskytingen ikke skal ta alt for lang tid ville det være best om mest mulig av fyrverkeriet blir samlet og skutt opp av 2-6 ansvarspersoner (to av gangen). På denne måten vil vi ivareta sikkerheten bedre. De som står for oppskytingen skal også bruke vernebriller og egnet tennkilde (kan lånes av oss). Vi minner om at man ikke skal skyte opp fyrverkeri i beruset tilstand.

Det blir fyrt i bålpanna til begge oppskytningene og til markeringa ved midnatt fyrer vi også i lavvoen og serverer gløgg og pepperkaker. Håper alle får en minneverdig nyttårsfeiring. Ta hensyn til folk og dyr som kanskje synes nyttårsfeiringen kan være skremmende.

For de som ønsker en siste skitur i 2013 har vi i dag kjørt opp igjen løypa i Gamlevegen, Dorodalen og en ekstrarunde oppom Blomlihytta (Oskarshytta). Det er bedre forhold jo høyere man kommer.