Ny E39

Som mange har fått med seg har det i flere år vært planer om ny E39 mellom Orkanger og Høgkjølen. Planene er nå godkjent og anleggsarbeidet startet i vår. Vegen vil bli lagt om i Orkanger og følge FV714 til Harangen hvor det blir bygget en helt ny veg opp til Høgkjølen. Den nye vegtraséen vil gi kortere reisetid og mer trafikksikker veg enn dagens vegtrasé. Vi gleder oss til at vegen blir ferdig og klar til bruk. For å lese mer om vegprosjektet kan du besøke Statens Vegvesens hjemmeside ved å følge linken her.

Her kommer nye E39 opp til Høgkjølen fra Harangen

I tida framover vil det bli en del arbeidsvirksomhet i området i forbindelse med vegbyggingen. Den nye vegtraséen ender ved porten her hos oss på Høgkjølen Fjellcamp hvor vi vil få en ny skiundergang for tryggere kryssing av vegen. I forbindelse med byggingen av skiundergangen vil en provisorisk veg med redusert fartsgrense gå inn på det øvre parkeringsfeltet på plassen vår. Vi planlegger å sette opp et gjerde på nedsiden av vegen for å skille av fra campingen.

Vi fikk også en forespørsel fra entreprenøren Syltern AS om å få sette opp boligbrakker her hos oss siden vi allerede har vann, kloakk og strøm som de lett kan koble seg på. Vi fant ut at det midtre parkeringsfeltet oppe ved innkjørselen egnet seg best og ligger nokså uskjennert til for våre gjester. Arbeidsfolkene vil kun være her på arbeidsdagene mandag til torsdag. Vi tror dette vil være en god løsning for alle parter i den tida arbeidet pågår.

Ellers går vi mot en ny helg og i dag våknet vi opp til det første snøfallet her på Høgkjølen. Det var ikke så mange snøfnuggene, men nok til at det var en hvit, fin morgen. Det er spådd enda litt mer snø i helga, så sko bilene rett før dere kjører opp til oss. God helg!

Et lite lag med snø på bakken i dag 17/10. Nå kommer vinteren!