Forbud mot bruk av åpen ild

Leser på Orkdal kommunens hjemmeside at brannsjefen i Orkdal, Skaun og Snillfjord kommune har vedtatt forbud mot bruk av åpen ild utendørs med umiddelbar virkning. Forbudet gjelder til brannfaren har normalisert seg. Dette pga den store brannfaren som har vært i det siste og de tragiske brannene som herjer for øyeblikket.

Vi ber om at alle gjester på Høgkjølen Fjellcamp respekterer dette og lar være å bruke bålpanner og lignende inntil forbudet er opphevet. I den forbindelse ønsker vi å be alle om å vise aktsomhet ved bruk av bålpanner uansett tid av året. Sørg alltid for god avstand til annet brennbart materiale og ha alltid bålet under kontroll. Unngå å lage store bål som kan være til fare for resten av plassen. Så er det bare å krysse fingrene for at vi snart får mer snø!