Bærår

Det er et veldig godt bærår på Høgkjølen. Multesesongen er over, men nå er blåbærene modene og det er mye av dem. Det har også dukket opp en og annen sopp for soppkjennerne.

Frodig i myra